Podstawową zasadą Solution Box jest zadowolenie i zaufanie naszych klientów, które realizujemy poprzez spełnienie określonych wymagań i oczekiwań co do jakości oferowanych usług. W Solution Box zobowiązujemy się do systematycznego zaspokajania deklarowanych potrzeb swoich Partnerów, świadczenia wartości dodanej, dostarczania rozwiązań w uzgodnionych terminach i w najlepszej możliwej cenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogów regulacyjnych w Polsce. W Solution Box osiągamy powyższe poprzez:

Kierownictwo Solution Box traktuje jakość relacji jako kluczowy czynnik dla utrzymania i przyciągania nowych klientów oraz zaistnienia na rynku, jako rzetelnej firmy w swojej dziedzinie. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapewnienie jakości we wszystkich działaniach firmy. Z tego powodu istnieje zobowiązanie, aby wszyscy pracownicy w zależności od ich obowiązków pracowali i działali dowodowo zgodnie z ustalonymi zasadami. Procedury, które nie gwarantują realizacji celów, są natychmiast wstrzymywane przez osoby odpowiedzialne, przeprowadzane są analizy przyczyn i określane są niezbędne działania usprawniające. Obowiązkiem kierownictwa Solution Box jest zagwarantowanie stosowania Kodeksu Etyki, którego ostatecznym celem jest ciągły, stabilny rozwój działalności biznesowej Partnerów.